Summering

1994-08-01

2019-03-25

Sammanfattning

Jag är en erfaren och resultatdriven person som har en god kommunikationsförmåga med positiv attityd och anda som jag delar med mig av till teamet. Jag tar initiativ till nya relationer och coachar alltid genom att stödja, utveckla och uppmuntra teamet. Jag agerar, förankrar och samråder med andra och jag fattar beslut. Jag tar helhetsansvar och slutför uppdrag med mycket bra resultat. Detta har jag gjort i roller som linjechef, projektledare, produktägare och affärsanalytiker.

Analytisk problemlösare som har förmågan att se fördelar och nackdelar. Bidrar till strategisk och taktisk utveckling och förstår olika perspektiv på komplexa frågor. Nyfiken och letar efter nya utmaningar men utnyttjar beprövade sätt. Utmärkt förmåga att snabbt bekanta mig med olika uppgifter.

Jag tror på ett strukturerat och organiserat tillvägagångssätt för att bringa ordning i kaos och ser alltid till helheten utan att missa viktiga detaljer. Har breda tekniska färdighet med kunskap och förståelse för att jobba med arkitekter, produktspecialister men också vara bron till kärnverksamheten.

Jag motiveras av att lyckas leverera med god kvalitet. Jag har en hög energinivå, uthållighet samt får saker gjorda. Jag ger aldrig upp.

I en lugn och avslappnad framtoning hanterar jag stress och upprätthåller mig lugn i känslomässigt laddade situationer inom teamet.

För mig är engagemang naturligt och jag driver saker framåt så även i oklara situationer och när jag möter motgång. Jag vill påstå att jag är lätt att jobba med och ger raka svar.

Erfarenheter:
Agila arbetsmetoder
Projektledning
Produktledning
Affärsanalytiker,
Förbättringar av affärsprocesser

Certifierad i
SAFe-skalad Agile Framework (SA)
SAFe-skalad Agile Framework (POPM)
PRINCE 2
ITIL

Övriga åtaganden:
Styrelseledamot i innebandyklubben Munka Ljungby IBK (2018 - pågående)

Styrelseordförande i innebandyklubben Åstorp / Kvidinge IBS med mer än 400 aktiva medlemmar och mer än 70 tränare (2014-2017)


Erfarenheter
frånt.o.m

2018-03-01

2018-11-30

IKEA BSGF - Projektledare - Office at the Sales Floor - Office 365

Förbereda och rulla ut Office 365 till 130.000 medarbetare på säljgolvet. Konfigurera O365 plattformen och definiera/beskriva möjligheterna med plattformen.

Rollbeskrivning ... Uppdrag ...


2017-10-01

2018-04-16

Woody Bygghandel - Projektledare utrullning av digitala affären

Projektledare för utrullning av e-handelslösning med flexibel integration mot sju olika ERP-system

Rollbeskrivning ... Uppdrag ...


2017-10-01

2018-03-30

IKEA IT - Projektledare - Förstudie - Optimera tillgänglighet av testmiljöer

Identifiera vilka möjliga lösningar som skulle kunna förse utvecklingsprojekten inom IKEA med kvalitetssäkrade testmiljöer för integrationstester

Uppdrag ...


2017-08-01

2017-10-30

Ework Group AB - Projektledare för utrullning av Office 365

Förflyttning av 350 användare från Office 2010 till molnlösning med Microsoft Office 365 i samarbete med IT-leverantör

Rollbeskrivning ... Uppdrag ...


2016-10-15

2017-06-30

Ework Group AB - Interimschef IT

Skapa en bild av nuvarande IT-avdelning och deras leveransförmåga. Sätta upp visioner, strategiska- och taktiska mål för att matcha affärsmålen fram till år 2020 och starta nödvändiga projekt för att uppnå målen.

Rollbeskrivning ... Uppdrag ...


2012-01-01

2012-08-31

METOD - Impact on Planning & Sales Tools - Affärsanalytiker

Identifiera och skriva affärskrav på underliggande källsystem som förser planering och säljverktygen med källdata. Säkerställa att dessa blev införda inom tidsramen för projektet, samt ansvarig för genomförandet av acceptanstest

Rollbeskrivning ... Uppdrag ...


2011-06-10

2011-11-30

Vårdapoteket i Norden AB - Transitionsprojekt

Säkerställa rutiner och utrullning av arbetsplatstjänsten samt ha en övergripande roll för att hålla samman underleverantörer

Rollbeskrivning ... Uppdrag ...


2010-09-20

2011-09-30

Ahlsell AB - Transitionsprojekt

Komplettera IT leveransen enligt nytt avtal. I det nya avtalet ingick fler it-tjänster än i tidigare avtal.

Uppdrag ...


2011-02-01

2011-05-31

Boots Farmaceutföretagarna AB, Boots T&T

Etablera arbetsplatstjänster på Boots huvudkontor och tolv stycken apotek huvudsakligen i Stockholmsregionen.

Uppdrag ...


2010-08-23

2011-01-28

Kronans Droghandel AB - Transitionsprojekt

Etablering av Kronans Droghandels huvudkontor gällande arbetsplatstjänsten samt migrera data och it-tjänster. Migrering gjordes ifrån KD Pharma till Logicas centrala miljö.

Uppdrag ...


2009-08-25

2010-04-23

Logica Sverige AB

Nedstängning av datorhall och säkerställa att befintliga kunder och tjänster placeras i Logicas Main Data Centres alternativt avvecklades/överförs till kund.

Rollbeskrivning ... Uppdrag ...


2008-10-01

2009-05-15

Sony Ericsson Mobile Communications AB - IT Infrastruktur

Etablera it-infrastruktur i kontorshus samt intern mobiltelefonlösning

Uppdrag ...


2008-02-01

2008-09-28

Sony Ericsson Mobile Communication AB - Uppgradera datacenter

Uppgradera existerande datacenter med kraftförsörjning och kylning

Uppdrag ...


Certifikat
frånt.o.m

2019-02-27

2019-02-27

Certified SAFe® 4 Product Owner/Product Manager (POPM)

En certifierar SAFe POPM är en professionell produktägare/produktchef som leverera värde i en strukturerad form som kontinuerligt tillför nytt värde genom ett aktivt samarbete med kund.


2019-02-01

2019-02-01

Certified SAFe® 4 Agilist

En certifierad SAFe® 4 Agilist (SA) är en SAFe professionell företagsledare som är en del av Lean-Agile transformationen

Uppdrag ...


2017-09-16

2017-09-16

GDPR Certifierad

GDPR Certifierad
Grunder-, applicering- och ämnescertifiering
baserad på GDPR seminarium genomfört på
The Technical University of Denmark (DTU), Lyngby, Denmark

Certificationnumber:2017083


2010-01-14

2010-01-14

Prince2 Certifiering

Grunderna i Projektledning del 2


2007-10-24

2007-10-24

Prince2 Certifiering

Grunderna i Projektledning


2007-10-08

2007-10-10

Grunder inom IT Service Management ITIL

ITIL ger en detaljerad beskrivning av ett antal viktiga IT-praktices, med omfattande checklista, rutiner uppgifter och ansvar som kan skräddarsys för varje IT-organisation


 
Utbildningar
frånt.o.m

2019-02-05

2019-02-06

SAFe for Lean Enterprises - Product Manager Product Owner (POPM)

Utbildning i SAFe POPM. Professionell produktägare/produktchef leverera värde i en strukturerad form som kontinuerligt tillför nytt värde genom ett aktivt samarbete med kund.


2019-01-22

2019-01-23

SAFe for Lean Enterprises - Full konfiguration

Kurs med målet att få en förståelse för de fem kompetenserna för LEAN företagande och bli en LEAN tänkande chef och få insikt hur man genomför en LEAN förändring med hjälp av SAFe införande koncept. Etablera team och tekniska förändringshantering.

Uppdrag ...


2007-10-10

2007-10-10

ITIL - Grunderna


2007-03-20

2007-03-20

PPS - Praktisk ProjektStyrning

PPS ger ett komplett stöd för projektarbetet. Modellen fungerar för såväl små som stora projekt och innehåller färdiga beskrivningar för projekt, program och portföljer.


2006-05-08

2006-05-12

UGL - Utveckling Grupp och Ledare

5 dagars workshop. Ger en god kunskap om dig själv och din kompetens som projektledare och projektdeltagare. Du lär dig att hantera dig själv och dina medarbetare när du tvingas in i en svår situation. Du lär dig också att förutse problem i en projektgrupp. Men kursen fokuserar på hur du reagerar som person.


1994-08-01

1997-07-01

Lunds Tekniska Högskola

Högskoleingenjör elektroteknik (120p)