2010-09-20

2011-09-30

Ahlsell AB - Transitionsprojekt

Komplettera IT leveransen enligt nytt avtal. I det nya avtalet ingick fler it-tjänster än i tidigare avtal.

Ahlsell är det ledande tekniska handelsbolaget i Norden inom installationsprodukter, verktyg och maskiner. Ahlsell erbjuder
professionella användare ett brett sortiment av varor och kringtjänster inom produktområdena VVS, El, Verktyg & Maskiner, Kyl och GDS (”Gör Det Själv”).

Thore från Pronus var ansvarig för transitionsprojektet. I projektet ingick delprojektledare från Logica för kommunikation och serverdrift.

Övergripande delar som ingick i projektet.
* Etablera
- samverkansformer
- avbrottsplan & katastrofplanering
- driftsportal
- redundant ärendehantering
- rutiner för kapacitetsuppföljning
- rutiner för behörighetshantering

Tjänster som satts upp:
Kommunikation - IPS/IDS
Kommunikation - SPAMfilter
Serverdrift - AntiVirus

Projektbudget 2 500 000 SEK

<-- Tillbaka