2012-01-01

2012-08-31

METOD - Impact on Planning & Sales Tools - Affärsanalytiker

Identifiera och skriva affärskrav på underliggande källsystem som förser planering och säljverktygen med källdata. Säkerställa att dessa blev införda inom tidsramen för projektet, samt ansvarig för genomförandet av acceptanstest

Uppdrag åt IKEA Retail Service AB

IKEA Retail Services AB förser bland annat försäljningsorgnisationen med planerings- och försäljningsverktyg

På avdelningen Method and Sales Tools startades ett projekt med namnet: Säkerställa införandet av METOD sortimentet för planerings och säljverktyg.

Utmaningen var att kunna stödja de övergripande mål och tidplaner för genomförandet av METOD område.

Säkerställa funktionalitet som stödjer METOD i alla påverkade planerings och säljverktyg samt säkerställa prestanda vid införandet av 1100 nya METOD artiklar och 40 000 - 50 000 nya kombinationer som en konsekvens av METOD

Projektet viktigaste parameter var leveranstid. Lanseringen av sortimentet var spikad.
Andra viktiga parametrar var att befintligt sortiment inte fick påverkas så väl före som efter lansering av nya sortimentet.

Projektbudget 2 600 000€

<-- Tillbaka