2011-02-01

2011-05-31

Boots Farmaceutföretagarna AB, Boots T&T

Etablera arbetsplatstjänster på Boots huvudkontor och tolv stycken apotek huvudsakligen i Stockholmsregionen.

Boots är en apotekskedja som etablerat sig i Sverige under 2010 och där Logica har haft total ansvaret för uppsättning av IT-lösningen.

Thore från Pronus var huvudprojektledare för projektet. I projektet ingick även delprojektledare för arbetsplatstjänsten, kommunikation och serverdrift.

Övergripande delar som ingick i projektet var att etablera huvudkontoret och tolv stycken apotek med:
- Kommunikation och arbetsplatstjänsten,
- Centrala it-miljön (EDI, server och lagring),
- VPN-lösning för kunden
Dessutom skulle applikationspaket för arbetsplatstjänsten tas fram.

Tjänster som satts upp innehöll:
- Server och lagring
- Kommunikation - IP-connect
- Kommunikaton - VPN
- Kommunikation - Lan to Lan
- Arbetsplatstjänsten – DLM

Projektbudget 2 500 000 SEK

<-- Tillbaka