2009-08-25

2010-04-23

Logica Sverige AB

Logica är Sveriges ledande IT-leverantör.
Företaget levererar tjänster inom applikationsdrift, affärsrådgivning, tjänsteinfrastruktur, infrastruktur drift och system integrationer.

Avveckling av datacenter

Primus Data Center var en datorhall som ärvts genom uppköp. Hallen var på ca 1000 kvm och byggdes någon gång under 70-talet. Att avveckla en hall som har varit i drift i så många år och ägts av flera bolag är både komplext och riskfyllt då en del av utrustning och dokumentation inte går att uppbringa.

Syftet med projektet var att tömma datorhallen på all utrustning och säkerställa att de kunder och tjänster som fanns där antingen placerades i Logicas Main Data Centres alternativt avvecklades/överfördes till kund.

Effektmålet med projektet var att i en snabbare takt avveckla verksamheten på Primusgatan och därmed få bort onödiga kostnader för Logica.

Thore från Pronus var huvudprojektledare för projektet. Till sin hjälp hade Thore 4 delprojektledare och 30 tal tekniker från Logica. Thore var spindeln i nätet som höll ihop arbete inom projektet.

I hans uppdrag ingick kontinuerlig uppföljning med kundteamen för respektive kund med utrustning i hallen. Totalt fanns det 4 storkunder och ett 30 tal småkunder etablerade i hallen. Projektet varade i ungefär 1,5 år.

Projektbudget 10 MSEK

<-- Tillbaka