2009-08-25

2010-04-23

Logica Sverige AB

Nedstängning av datorhall och säkerställa att befintliga kunder och tjänster placeras i Logicas Main Data Centres alternativt avvecklades/överförs till kund.

Logica är Sveriges ledande IT-leverantör.
Företaget levererar tjänster inom applikationsdrift, affärsrådgivning, tjänsteinfrastruktur, infrastruktur drift och system integrationer.

Avveckling av datacenter

Primus Data Center var en datorhall som ärvts genom uppköp. Hallen var på ca 1000 kvm och byggdes någon gång under 70-talet. Att avveckla en hall som har varit i drift i så många år och ägts av flera bolag är både komplext och riskfyllt då en del av utrustning och dokumentation inte går att uppbringa.

Effektmålet med projektet var att i en snabbare takt avveckla verksamheten på Primusgatan och därmed få bort onödiga kostnader för Logica.

Projektbudget 10 MSEK

<-- Tillbaka