2015-11-01

2016-02-29

FÖRSTUDIE - NEXT GENERATION IKEA HOME PLANNER

Uppdrag åt IKEA of Sweden

På IKEA of Sweden sker all design och produktutveckling. Huvudkontoret ligger i Älmhult.

Kommersiella matrisen är en avdelning inom IKEA of Sweden som fokuserar på att stödja affärsprocessen och säkerställer att försäljningsorganisationen har it-komponenter som ger stöd och support i försäljningsprocessen.

Förstudien startades för att undersöka vilka möjligheter som finns att göra det enklare och mer inspirerande att planera ett kök. I dagens lösning av verktyget börjar varje ritning på ett blankt papper. För att göra det enklare och mer inspirerande var en uppgift att se vilka möjligheter det finns att lägga till en inspirationsdel innan detaljplanering och därmed få en ritning som är 80% klar innan detaljplaneringen börjar.

Thores roll i förstudien var delprojektledare samt affärsanalytiker.

<-- Tillbaka