2013-09-01

2014-05-31

SIMPLIFY RANGE ADMIN

Uppdrag åt IKEA of Sweden

På IKEA of Sweden sker all design och produktutveckling. Huvudkontoret ligger i Älmhult.

Produktkommunikationsmatrisen är en avdelning inom IKEA of Sweden som fokuserar på att stödja produktkommunikationsprocessen och säkerställer att design och produktutvecklingsavdelningarna har it-komponenter som ger stöd och support under produktutvecklingsfasen men även under produktens livscykel.

Uppdraget var att analysera processen och styrningen för att förse IKEA Home Planner med källdata. Processbeskriving togs fram beskrivande vilka system som förser IKEA Home Planner med data och när i flödet handpåläggning krävs.

Thores roll var förstudieledare

<-- Tillbaka