2016-10-15

2017-06-30

Ework Group AB - Interimschef IT

Skapa en bild av nuvarande IT-avdelning och deras leveransförmåga. Sätta upp visioner, strategiska- och taktiska mål för att matcha affärsmålen fram till år 2020 och starta nödvändiga projekt för att uppnå målen.

Ework Group är nordens största konsultmäklare med sitt huvudkontor i Stockholm. Ework har kontor i Finland, Norge, Danmark, Polen, Storbritanien samt 4 kontor i Sverige.

Interimschef IT med uppgift att säkerställ den fortsatta utvecklingen av den egenutvecklade affärsplattformen samt säkerställ tillgängligheten av infrstruktur. I den mån det finns behov av omedelbara förbättringar presentera dessa för ledningsgruppen för eventuell åtgärd.

<-- Tillbaka