2019-01-22

2019-01-23

SAFe for Lean Enterprises - Full konfiguration

Kurs med målet att få en förståelse för de fem kompetenserna för LEAN företagande och bli en LEAN tänkande chef och få insikt hur man genomför en LEAN förändring med hjälp av SAFe införande koncept. Etablera team och tekniska förändringshantering.

Stödja PI-planering och de aktiviteter som dessa tillhör för en lyckad program leverans. Säkerställa leverans på begäran med DevOps och implementera Lean Portfolio Management.

<-- Tillbaka