2012-01-01

2012-08-31

METOD - Impact on Planning & Sales Tools - Affärsanalytiker

Identifiera och skriva affärskrav på underliggande källsystem som förser planering och säljverktygen med källdata. Säkerställa att dessa blev införda inom tidsramen för projektet, samt ansvarig för genomförandet av acceptanstest

Ställföreträdande affärsprojektledare samt affärsanalytiker. Övergripande ansvar för budget och tidsramar samt att skriva affärskrav på underliggande källsystem som förser planering och säljverktygen med källdata och säkerställa att dessa blev införda inom tidsramen för projektet.

- Ansvarig för genomförandet av affärsacceptanstest
- Produktägare i ett agilt team med uppgift att prioritera och fånga beställarkrav
- Intressent kommunikation - avstämning med kärnverksamheten och specilister inom område i alla länder IKEA är verksam.
- Ansvarig för planering och utförande av acceptanstester
- Ansvarig för design och struktur av användargränssnittet i samarbete med UX specialist.
- Ansvarig för användarupplevelsen arbetsprocessen för bästa kundupplevelse.
- Ansvarig för förändringshanteringen - Skapa dokument, instruktioner och planera och utföra utbildningar för alla säljspecialister.

<-- Tillbaka