2009-08-25

2010-04-23

Logica Sverige AB

Nedstängning av datorhall och säkerställa att befintliga kunder och tjänster placeras i Logicas Main Data Centres alternativt avvecklades/överförs till kund.

Huvudprojektledare för projektet.
Projekt pågick under 18 månader
Projektet bestod av 4 delprojektledare och 30 tal tekniker från Logica. Projektet hade många beroende till andra aktiviteter inom Logica vilket försvårade genomförandet. Flertalet av systemen har stor inverkan på svensk infrastruktur, så som banktjänster, tågtrafik mm. som måste vara tillgängligt dygnet runt alla årets dagar.

- Kontinuerlig uppföljning med kundteamen för respektive kund med utrustning i hallen. Totalt fanns det 4 storkunder. Samanlagt 30 tal kunder etablerade i hallen.
- Rapportering till ansvarig inom driften och ledningen
- Planera och utföra tjänsteförflyttningen inom etablerade avtal för servicefönster

<-- Tillbaka