2017-08-01

2017-10-30

Ework Group AB - Projektledare för utrullning av Office 365

Förflyttning av 350 användare från Office 2010 till molnlösning med Microsoft Office 365 i samarbete med IT-leverantör

I samarbete med IT-leverantör och Microsoft introducerar ledningsgrupp i möjligheterna att använda molnplattformen i sitt fullständiga sammanhang. En dags hands-on workshop på Microsoft huvudkontor i Stockholm i hur man använder och interagerar med alla molnbaserade plattformstjänster resulterade i ett go-beslut för införande av O365.

Utöver detta som projektledare hantera nedan
- Koordinering av lansering och prioritering av integrationen
- Intressentförvaltning, överbryggande mellan kärnverksamheten, IT-verksamhet och IT-leverantör.
- Budget, prognos och kostnadsuppföljning
- Ansvarig för planering, genomförande av utrullning.
- Ansvarig för integrationsprovning av alla integreringar.
- Ansvarig för förändringshantering och utbildning av team och ledning

<-- Tillbaka