2018-03-01

2018-11-30

IKEA BSGF - Projektledare - Office at the Sales Floor - Office 365

Förbereda och rulla ut Office 365 till 130.000 medarbetare på säljgolvet. Konfigurera O365 plattformen och definiera/beskriva möjligheterna med plattformen.

Projektledare med ansvar att etablera O365 för cirka 130.000 medarbetare. O365-tjänsten är en del av kärnverksamheten för IKEA och måste vara tillgänglig 24x7, 365 dagar om året.

Huvudprojektet bestod av
- 3 underprojektledare
- 3 affärsanalytiker
- 2 produktspecialister
- 2 lösningsarkitekter
- 2 förändringsledare
- och ett antal tekniska resurser från olika avdelningar. Totalt 30 resurser.

Förutom att vara personligt bollplank är detta en teknisk roll där du deltar och arbetar nära ditt projektteam bestående av arkitekter, produktspecialist, förändringsledare och tillsammans med ditt team hantera:
- intressenter
- budget och prognos
- process och styrning

och agera brygga mellan kärnverksamheten och utvecklingsavdelningen

Ett mycket krävande projekt med många intressen från olika delar av organisationen.

<-- Tillbaka