Referenser   Urval av referenser
Summering

1994-08-01

2016-05-25

Sammanfattning

Senior konsult med erfarenhet bland annat inom publika sektorn, detaljhandel, automation, transport och logistik, telekom/media och apoteksmarknaden. Arbetat som projektledare med uppdrag i Europa, Nordamerika och Asien. Arbetat med kunder inom IT-infrastrukturprojekt och IT-utvecklingsprojekt i olika roller. Arbetat med IT-relaterade frågor i mer än 20 år.

Specialistkunskaper:
Projektledning (PROPS,PPS och Prince2)

Produktförvaltning, produktlivscykel, överlämning av förvaltning (Outsourcing)

Affärsanalytiker/Produktägare. Jobbat med kravställning för kommersiella lösningar inom detaljhandeln.

Inköp och förhandling med globala aktörer

Certifierad inom Prince 2, ITIL och GDPR

Personliga egenskaper:
Strukturerad, nyfiken och lyhörd med stor teknisk bredd.

Engagerad i föreningslivet. Varit ordförande i styrelsen i tre år för en innebandyklubb med fler än 400 aktiva medlemmar och mer än 70 ledare.

Erfarenheter
frånt.o.m

2017-10-01

2018-04-16

Woody Bygghandel - Projektledare utrullning av digitalaaffären

Projektledare - Utrullning a digitala plattformen - Plattan.
Plattan är en nyutvecklad e-handelslösning som kommer att bli ett komplement för butikerna för att erbjuda försäljning genom fler kanaler. En e-handelslösning som supportras av alla typer av enheter och har en flexible integration som sattes upp för mer är 7 affärssystem

2017-10-01

2018-03-30

IKEA IT - Projektledare - Förstudie - Optimera tillgänglighet av testmiljöer

IKEA har komplexa miljöer med många integrationer. Stora utmaningen i de nya utvecklingsprojektet är inte att att tillämpa nya utvecklingsmetoder utan att sätta upp integration mot befintliga legal system och verifiera att lösningen fungera med befintliga system

Förstudiens syfte var att se över vilka möjliga lösningar som skulle kunna förse utvecklingsprojekten inom IKEA med kvalitetssäkrade testmiljö för integrationstester

2017-08-01

2017-10-30

Ework Group AB - Projektledare utrullning av Office 365

Uppdrag åt Ework Group AB

Ework Group är nordens största konsultmäklare med sitt huvudkontor i Stockholm. Ework har kontor i Finland, Norge, Danmark, Polen, Storbritanien samt 4 kontor i Sverige.

Ework Group är ca 350 anställda på 11 kontor.
Transitionsprojekt - Från lokaltdriftad Office 2010 till molnlösning med Office365
Thores uppdraget var som huvudprojektledare att rulla ut Microsoft Office 365 till alla medarbetare tillsammans med Ework Groups samarbetspartners för IT-leveransen.

2016-10-15

2017-06-30

Ework Group AB - Interimschef IT

Uppdrag åt Ework Group AB

Ework Group är nordens största konsultmäklare med sitt huvudkontor i Stockholm. Ework har kontor i Finland, Norge, Danmark, Polen, Storbritanien samt 4 kontor i Sverige.

Ework Groups IT-avdelning består av 28 medarbetare. Merparten av medarbetarna är utvecklare som förser verksamheten med lösningar och uppdateringar av deras egenutvecklade affärssystem. Övriga medarbetare sköter kontorssupport och säkerställer att verksamheten har en fungerande IT-infrastruktur för alla kontor i sammarbete med ett antal externa leverantör.

Uppdraget var att skapa en bild av nuvarande IT-avdelning och deras leveransförmåga, sätta upp visioner, strategiska- och taktiska mål för att matcha affärsmålen fram till år 2020 och starta nödvändiga project för att uppnå målen.

Thore´s uppdrag var interimschef IT

2016-03-01

2016-05-31

FÖRSTUDIE - WEB PLANNERS TO STORE

Uppdrag åt IKEA of Sweden (IoS)

På IKEA of Sweden sker all design och produktutveckling. Huvudkontoret ligger i Älmhult.

Kommersiella matrisen är en avdelning inom IKEA of Sweden som fokuserar på att stödja affärsprocessen och säkerställer att försäljningsorganisationen har it-komponenter som ger stöd och support i försäljningsprocessen.

Förstudien hade till uppgift att ta fram budgetförslag, styrmodeller och processer för att sätta upp kiosker i butikerna med planeringsverktyg och konfigurationsverktyg för möblering av utrymmen.

Thores roll i förstudien var biträdande beställare av projektet.

2015-11-01

2016-02-29

FÖRSTUDIE - NEXT GENERATION IKEA HOME PLANNER

Uppdrag åt IKEA of Sweden

På IKEA of Sweden sker all design och produktutveckling. Huvudkontoret ligger i Älmhult.

Kommersiella matrisen är en avdelning inom IKEA of Sweden som fokuserar på att stödja affärsprocessen och säkerställer att försäljningsorganisationen har it-komponenter som ger stöd och support i försäljningsprocessen.

Förstudien startades för att undersöka vilka möjligheter som finns att göra det enklare och mer inspirerande att planera ett kök. I dagens lösning av verktyget börjar varje ritning på ett blankt papper. För att göra det enklare och mer inspirerande var en uppgift att se vilka möjligheter det finns att lägga till en inspirationsdel innan detaljplanering och därmed få en ritning som är 80% klar innan detaljplaneringen börjar.

Thores roll i förstudien var delprojektledare samt affärsanalytiker.

2015-01-01

2015-10-31

BRING IHP TO ITS BEST POTENTIAL

Uppdrag åt IKEA of Sweden

På IKEA of Sweden sker all design och produktutveckling. Huvudkontoret ligger i Älmhult.

Kommersiella matrisen är en avdelning inom IKEA of Sweden som fokuserar på att stödja affärsprocessen och säkerställer att försäljnings organisationen har it-komponenter som ger stöd och support i försäljningsprocessen.

Projektet startades för att genomföra förändringar som gör det enklare och mer inspirerande för kunden att planera ett kök. Fokus i projektet var att titta på användbarheten av verktyget. Se över menyer, hjälp samt göra gränssnittet renare och tydligare.

Thores roll i projektet var delprojektledare samt affärsanalytiker

2013-09-01

2014-05-31

SIMPLIFY RANGE ADMIN

Uppdrag åt IKEA of Sweden

På IKEA of Sweden sker all design och produktutveckling. Huvudkontoret ligger i Älmhult.

Produktkommunikationsmatrisen är en avdelning inom IKEA of Sweden som fokuserar på att stödja produktkommunikationsprocessen och säkerställer att design och produktutvecklingsavdelningarna har it-komponenter som ger stöd och support under produktutvecklingsfasen men även under produktens livscykel.

Uppdraget var att analysera processen och styrningen för att förse IKEA Home Planner med källdata. Processbeskriving togs fram beskrivande vilka system som förser IKEA Home Planner med data och när i flödet handpåläggning krävs.

Thores roll var förstudieledare

2012-09-01

2013-08-31

METOD - IMPACT ON PLANNING & SALES TOOLS

Uppdrag åt IKEA Retail Service AB

IKEA Retail Services AB förser bland annat försäljningsorgnisationen med planerings- och försäljningsverktyg

På avdelningen Methods ans Sales tools startades ett projekt med namnet: Säkerställa införandet av METOD sortimentet för planerings och säljverktyg.

Utmaningen var att kunna stödja de övergripande mål och tidplaner för genomförandet av METOD område.

Säkerställa funktionalitet som stödjer METOD i alla påverkade planerings och säljverktyg samt säkerställa prestanda vid införandet av 1100 nya METOD artiklar och 40 000 - 50 000 nya kombinationer som en konsekvens av METOD

Projektet viktigaste parameter var leveranstid. Lanseringen av sortimentet var spikad.
Andra viktiga parametrar var att befintligt sortiment inte fick påverkas så väl före som efter lansering av nya sortimentet.

Första land som lanserade METOD var Danmark och det skedde den 2 april helt enligt planerna.

Thores roll inom projektet var ställföreträdande affärsprojektledare samt affärsanalytiker. Rollen innebar att ha övergripande ansvar för budget och tidsramar samt att skriva affärskrav på underliggande källsystem som förser planering och säljverktygen med källdata och säkerställa att dessa blev införda inom tidsramen för projektet. Thore var också ansvarig för genomförandet av affärsacceptanstest

Projektbudget 2 600 000€

Certifikat

2017-09-16

2017-09-16

GDPR Certifierad

GDPR Certifierad
Grunder-, applicering- och ämnescertifiering
baserad på GDPR seminarium genomfört på
The Technical University of Denmark (DTU), Lyngby, Denmark

Certificationnumber:2017083

2007-10-24

2007-10-24

Prince2 Certifiering - Grunderna i Projektledning

2007-10-10

2007-10-10

ITIL - Grunderna

Utbildningar

2007-10-08

2007-10-10

Grunder inom IT Service Management ITIL

ITIL ger en detaljerad beskrivning av ett antal viktiga IT-praktices, med omfattande checklista, rutiner uppgifter och ansvar som kan skräddarsys för varje IT-organisation

2007-03-20

2007-03-20

PPS - Praktisk ProjektStyrning

PPS ger ett komplett stöd för projektarbetet. Modellen fungerar för såväl små som stora projekt och innehåller färdiga beskrivningar för projekt, program och portföljer.

2006-05-08

2006-05-12

UGL - Utveckling Grupp och Ledare

5 dagars workshop. Ger en god kunskap om dig själv och din kompetens som projektledare och projektdeltagare. Du lär dig att hantera dig själv och dina medarbetare när du tvingas in i en svår situation. Du lär dig också att förutse problem i en projektgrupp. Men kursen fokuserar på hur du reagerar som person.

1994-08-01

1997-07-01

Lunds Tekniska Högskola

Högskoleingenjör elelktronik (120p)