Summering

1994-08-01

2016-05-25

Sammanfattning - Thore Olsson

Senior konsult med erfarenhet bland annat inom publika sektorn, detaljhandel, automation, transport och logistik, telekom/media och apoteksmarknaden. Arbetat som projektledare med uppdrag i Europa, Nordamerika och Asien. Arbetat med kunder inom IT-infrastrukturprojekt och IT-utvecklingsprojekt i olika roller. Arbetat med IT-relaterade frågor i mer än 20 år.

Specialistkunskaper:
Projektledning (PROPS,PPS och Prince2)

Produktförvaltning, produktlivscykel, överlämning av förvaltning (Outsourcing)

Affärsanalytiker/Produktägare. Jobbat med kravställning för kommersiella lösningar inom detaljhandeln.

Inköp och förhandling med globala aktörer

Certifierad inom Prince 2 och ITIL

Personliga egenskaper:
Strukturerad, nyfiken och lyhörd med stor teknisk bredd.

Engagerad i föreningslivet. Ordförande i styrelse för en innebandyklubb med fler än 400 aktiva medlemmar och mer än 60 ledare.

Erfarenheter
frånt.o.m

2017-10-01

2018-03-30

Woody Bygghandel - Projektledare utrullning av digitalaaffären

2017-10-01

2018-03-30

IKEA IT - Projektledare - Förstudie - Optimera tillgänglighet av testmiljöer

2017-08-01

2017-10-30

Ework Group AB - Projektledare utrullning av Office 365

Uppdrag åt Ework Group AB

Ework Group är nordens största konsultmäklare med sitt huvudkontor i Stockholm. Ework har kontor i Finland, Norge, Danmark, Polen, Storbritanien samt 4 kontor i Sverige.

Ework Group är ca 350 anställda på 11 kontor.
Uppdraget var att som huvudprojektledare rulla ut Microsoft Office 365 till alla medarbetare tillsammans med Eworks samarbetspartners för IT-leveransen.

2016-10-15

2017-06-30

Ework Group AB - Interimschef IT

Uppdrag åt Ework Group AB

Ework Group är nordens största konsultmäklare med sitt huvudkontor i Stockholm. Ework har kontor i Finland, Norge, Danmark, Polen, Storbritanien samt 4 kontor i Sverige.

Eworks IT-avdelning består av 28 medarbetare. Merparten av medarbetarna är utvecklare som förser verksamheten med lösningar och uppdateringar av deras egenutvecklade affärssystem. Övriga medarbetare sköter kontorssupport och säkerställer att verksamheten har en fungerande IT-infrastruktur för alla kontor i sammarbete med ett antal externa leverantör.

Uppdraget var att skapa en bild av nuvarande IT-avdelning och deras leveransförmåga, sätta upp visioner, strategiska- och taktiska mål för att matcha affärsmålen fram till år 2020 under tiden som Ework sökte en permanent lösning.

2016-03-01

2016-05-31

FÖRSTUDIE - WEB PLANNERS TO STORE

Uppdrag åt IKEA of Sweden (IoS)

På IKEA of Sweden sker all design och produktutveckling. Huvudkontoret ligger i Älmhult.

Kommersiella matrisen är en avdelning inom IKEA of Sweden som fokuserar på att stödja affärsprocessen och säkerställer att försäljningsorganisationen har it-komponenter som ger stöd och support i försäljningsprocessen.

Förstudien hade till uppgift att ta fram budgetförslag, styrmodeller och processer för att sätta upp kiosker i butikerna med planeringsverktyg och konfigurationsverktyg.

Thores roll i förstudien var biträdande beställare av projektet.

2015-11-01

2016-02-29

FÖRSTUDIE - NEXT GENERATION IKEA HOME PLANNER

Uppdrag åt IKEA of Sweden

På IKEA of Sweden sker all design och produktutveckling. Huvudkontoret ligger i Älmhult.

Kommersiella matrisen är en avdelning inom IKEA of Sweden som fokuserar på att stödja affärsprocessen och säkerställer att försäljningsorganisationen har it-komponenter som ger stöd och support i försäljningsprocessen.

Förstudien startades för att undersöka vilka möjligheter som finns att göra det enklare och mer inspirerande att planera ett kök. I dagens lösning av verktyget börjar varje ritning på ett blankt papper. För att göra det enklare och mer inspirerande var en uppgift att se vilka möjligheter det finns att lägga till en inspirationsdel innan detaljplanering och därmed få en ritning som är 80% klar innan detaljplaneringen börjar.

Thores roll i förstudien var delprojektledare samt affärsanalytiker.

2015-01-01

2015-10-31

BRING IHP TO ITS BEST POTENTIAL

Uppdrag åt IKEA of Sweden

På IKEA of Sweden sker all design och produktutveckling. Huvudkontoret ligger i Älmhult.

Kommersiella matrisen är en avdelning inom IKEA of Sweden som fokuserar på att stödja affärsprocessen och säkerställer att försäljnings organisationen har it-komponenter som ger stöd och support i försäljningsprocessen.

Projektet startades för att genomföra förändringar som gör det enklare och mer inspirerande för kunden att planera ett kök. Fokus i projektet var att titta på användbarheten av verktyget. Se över menyer, hjälp samt göra gränssnittet renare och tydligare.

Thores roll i projektet var delprojektledare samt affärsanalytiker

2014-06-01

2014-12-31

FÖRSTUDIE - BRING IHP TO ITS FULL POTENTIAL

Uppdrag åt IKEA of Sweden

På IKEA of Sweden sker all design och produktutveckling. Huvudkontoret ligger i Älmhult.

Kommersiella matrisen är en avdelning inom IKEA of Sweden som fokuserar på att stödja affärsprocessen och säkerställer att försäljningssidan har it-komponenter som ger stöd och support under försäljningsprocessen.

Förstudien startades för att undersöka vilka möjligheter som finns att göra det enklare och mer inspirerande att planera ett kör. I dagens lösning av verktyget börjar varje ritning på ett blankt papper. För att göra det enklare och mer inspirerande har förstudien till uppgift att se vilka möjligheter det finns att lägga till en inspirationsdel innan detaljplanering och därmed få en ritning som är 80% klar när man kommer till detaljplaneringen.

Thores roll i förstudien var delprojektledare samt affärsanalytiker.

2013-09-01

2014-05-31

SIMPLIFY RANGE ADMIN

Uppdrag åt IKEA of Sweden

På IKEA of Sweden sker all design och produktutveckling. Huvudkontoret ligger i Älmhult.

Produktkommunikationsmatrisen är en avdelning inom IKEA of Sweden som fokuserar på att stödja produktkommunikationsprocessen och säkerställer att design och produktutvecklingsavdelningarna har it-komponenter som ger stöd och support under produktutvecklingsfasen men även under produktens livscykel.

Uppdraget var att analysera processen och styrningen för att förse IKEA Home Planner med källdata. Processbeskriving togs fram beskrivande vilka system som förser IKEA Home Planner med data och när i flödet handpåläggning krävs.

Thores roll var förstudieledare

2012-09-01

2013-08-31

METOD - IMPACT ON PLANNING & SALES TOOLS

Uppdrag åt IKEA Retail Service AB

IKEA Retail Services AB förser bland annat försäljningsorgnisationen med planerings- och försäljningsverktyg

På avdelningen Methods ans Sales tools startades ett projekt med namnet: Säkerställa införandet av METOD sortimentet för planerings och säljverktyg.

Utmaningen var att kunna stödja de övergripande mål och tidplaner för genomförandet av METOD område.

Säkerställa funktionalitet som stödjer METOD i alla påverkade planerings och säljverktyg samt säkerställa prestanda vid införandet av 1100 nya METOD artiklar och 40 000 - 50 000 nya kombinationer som en konsekvens av METOD

Projektet viktigaste parameter var leveranstid. Lanseringen av sortimentet var spikad.
Andra viktiga parametrar var att befintligt sortiment inte fick påverkas så väl före som efter lansering av nya sortimentet.

Första land som lanserade METOD var Danmark och det skedde den 2 april helt enligt planerna.

Thores roll inom projektet var ställföreträdande affärsprojektledare samt affärsanalytiker. Rollen innebar att ha övergripande ansvar för budget och tidsramar samt att skriva affärskrav på underliggande källsystem som förser planering och säljverktygen med källdata och säkerställa att dessa blev införda inom tidsramen för projektet. Thore var också ansvarig för genomförandet av affärsacceptanstest

Projektbudget 2 600 000€

2012-01-01

2012-08-31

METOD - IMPACT ON PLANNING & SALES TOOLS

Uppdrag åt IKEA Retail Service AB

IKEA Retail Services AB förser bland annat försäljningsorgnisationen med planerings- och försäljningsverktyg

På avdelningen Method and Sales Tools startades ett projekt med namnet: Säkerställa införandet av METOD sortimentet för planerings och säljverktyg.

Utmaningen var att kunna stödja de övergripande mål och tidplaner för genomförandet av METOD område.

Säkerställa funktionalitet som stödjer METOD i alla påverkade planerings och säljverktyg samt säkerställa prestanda vid införandet av 1100 nya METOD artiklar och 40 000 - 50 000 nya kombinationer som en konsekvens av METOD

Projektet viktigaste parameter var leveranstid. Lanseringen av sortimentet var spikad.
Andra viktiga parametrar var att befintligt sortiment inte fick påverkas så väl före som efter lansering av nya sortimentet.

Thores roll inom projektet var ställföreträdande affärsprojektledare samt affärsanalytiker. Rollen innebar att ha övergripande ansvar för budget och tidsramar samt att skriva affärskrav på underliggande källsystem som förser planering och säljverktygen med källdata och säkerställa att dessa blev införda inom tidsramen för projektet. Thore var också ansvarig för genomförandet av affärsacceptanstest

Projektbudget 2 600 000€

2011-06-10

2011-11-30

Vårdapoteket i Norden AB

Vårdapotekets verksamheten består av apotek belägna vid universitets-, läns-, och länsdelssjukhus i södra och mellersta Sverige. Huvudkontoret finns i Malmö.

Transitionsprojekt. Implementation av ny infrastruktur.

Thore från Pronus var ansvarig för att säkerställa rutiner och utrullning av arbetsplatstjänsten samt ha en övergripande roll för att hålla samman Logicas underleverantörer.

Thores strukturerad och målorienterad tillvägagångssätt och erfarenhet av att etablera apotek på den svenska marknaden var en stor tillgång i ett projekt med tajta tidsramar.

2010-09-20

2011-09-30

Ahlsell AB

Ahlsell är det ledande tekniska handelsbolaget i Norden inom installationsprodukter, verktyg och maskiner. Ahlsell erbjuder
professionella användare ett brett sortiment av varor och kringtjänster inom produktområdena VVS, El, Verktyg & Maskiner, Kyl och GDS (”Gör Det Själv”).

Thore från Pronus var ansvarig för transitionsprojektet. I projektet ingick delprojektledare från Logica för kommunikation och serverdrift.

Syftet med projektet var komplettera IT leveransen enligt nytt avtal. I det nya avtalet ingick fler tjänster än i tidigare avtal.

Övergripande delar som ingick i projektet.
* Etablera
- samverkansformer
- avbrottsplan & katastrofplanering
- driftsportal
- redundant ärendehantering
- rutiner för kapacitetsuppföljning
- rutiner för behörighetshantering

Tjänster som satts upp:
Kommunikation - IPS/IDS
Kommunikation - SPAMfilter
Serverdrift - AntiVirus

Projektbudget 2 500 000 SEK

2011-02-01

2011-05-31

Boots Farmaceutföretagarna AB, Boots T&T

Boots är en apotekskedja som etablerat sig i Sverige under 2010 och där Logica har haft total ansvaret för uppsättning av IT-lösningen.

Thore från Pronus var huvudprojektledare för projektet. I projektet ingick även delprojektledare för arbetsplatstjänsten, kommunikation och serverdrift.

Syftet med projektet var att etablera Boots huvudkontor och 12 stycken apotek huvudsakligen i Stockholms regionen.

Övergripande delar som ingick i projektet var att etablera huvudkontoret och 12 stycken apotek med:
- Kommunikation och arbetsplatstjänsten,
- Centrala it-miljön (EDI, server och lagring),
- VPN-lösning för kunden
Dessutom skulle applikationspaket för arbetsplatstjänsten tas fram.

Tjänster som satts upp innehöll:
- Server och lagring
- Kommunikation - IP-connect
- Kommunikaton - VPN
- Kommunikation - Lan to Lan
- Arbetsplatstjänsten – DLM

Projektbudget 2 500 000 SEK

2010-08-23

2011-01-28

Kronans Droghandel AB

Kronans Droghandel är Sveriges tredje största apotekskedja med över 170 apotek från Anderslöv i söder till Gällivare i norr.

Thore från Pronus var ansvarig för migreringprojektet av huvudkontoret. I projektet ingick delprojektledare för Logicas arbetsplatstjänst samt total 12 tekniker, varav 5 stycken representerade kund.

Syftet med projektet var att migrera data, och tjänster samt säkerställa leveranskvalitet för Kronans Droghandels huvudkontor gällande arbetsplatstjänsten. Migrering gjordes ifrån KD Pharma till Logicas centrala miljö.

Övergripande delar som ingick i projektet:
- Inventering av hårdvara och mjukvara
- Migrering av huvudkontorets klienter
- Skapa applikationspaket för arbetsplatstjänsten
- Överlämning till supporten
- Säkerställa klientinställningar gällande branvägg och certifikat
- VPN-tjänst
- Test och acceptans

Tjänst som satts upp:
Arbetsplatstjänsten

Projektbudget 400 000 SEK

2010-05-12

2010-11-30

Kronans Droghandel AB

Kronans Droghandel är Sveriges tredje största apotekskejda med över 170 apotek från Anderslöv i söder till Gällivare i Norr

IT-infrastruktur - Konfigurering av brandvägg

Thore från Pronus var projektledare för sex tekniker från Logica, och två två stycken som representerade kund.
Arkitekturen för nätuppbyggnad var etablerad.

Projektets uppgift var att implementera regler för brandväggarna mellan de 5 nät som var skapade. Projektet hade en stor påverkan på utvecklingsprojektet och driftprojektet.

Apotekstjänsterna omfattas av ett strikt regelverk vilket medför högt ställda krav vad gäller kvalitet och säkerhet.

100 000 SEK

2010-08-23

2010-11-01

Kronans Droghandel AB

Kronans Droghandel är Sveriges tredje största apotekskedja med över 170 apotek från Anderslöv i söder till Gällivare i norr.

Transition till MID-tjänsten

Thore hade en övergripande roll inom transitionsprojektet för sammanhållande av aktiviteter inom så väl kunden som leveranserna från Logica med någon påverkan eller beroende till MID-tjänsten

Syftet med rollen var att strukturera kommunikationen och aktiviteterna och därmed vara Singel Point of Contact för aktiviteter och projekt som rörde leveransen av MID-tjänsten.

2010-04-26

2010-06-11

Kronans Droghandel AB

Kronans Droghandel är Sveriges tredje största apotekskedja med över 170 apotek från Anderslöv i söder till Gällivare i norr.

Förflyttning av huvudkontor

Thore var huvudprojektledare för projektet. I projektet ingick även delprojektledare för Logicas Arbetsplatstjänst samt totalt 12 tekniker, varav 5 stycken representerade kund.

Syftet med projektet var att migrera data och tjänster samt att säkerställa leveranskvalitet för Kronans Droghandels huvudkontor gällande arbetsplatstjänsten. Migreringen gjordes från KD Pharma till Logicas central miljö.

Övergripande delar som ingick i projektet.
- Migrering av epostlådor tillhörande huvudkontoret
- Migrering av funktions brevlådor
- Migrering av filsystem av gemensamma filytor och tillhörande användare
- Inventering av hårdvara och mjukvara
- Migrering av huvudkontorets klienter
- Skapa applikationspaket för arbetsplatstjänsten
- Överlämnning av support
- Säkerställa klient inställningar gällande brandvägg och certifikat
- VPN tjänsten
- Portal Connectivity (SLLVPN bestående av tillgång till intrannätet och Webmail OWA)
- Test och acceptans
- Epost via mobiltelefon

400 000 SEK

2009-08-25

2010-04-23

Logica Sverige AB

Logica är Sveriges ledande IT-leverantör.
Företaget levererar tjänster inom applikationsdrift, affärsrådgivning, tjänsteinfrastruktur, infrastruktur drift och system integrationer.

Avveckling av datacenter

Primus Data Center var en datorhall som ärvts genom uppköp. Hallen var på ca 1000 kvm och byggdes någon gång under 70-talet. Att avveckla en hall som har varit i drift i så många år och ägts av flera bolag är både komplext och riskfyllt då en del av utrustning och dokumentation inte går att uppbringa.

Syftet med projektet var att tömma datorhallen på all utrustning och säkerställa att de kunder och tjänster som fanns där antingen placerades i Logicas Main Data Centres alternativt avvecklades/överfördes till kund.

Effektmålet med projektet var att i en snabbare takt avveckla verksamheten på Primusgatan och därmed få bort onödiga kostnader för Logica.

Thore från Pronus var huvudprojektledare för projektet. Till sin hjälp hade Thore 4 delprojektledare och 30 tal tekniker från Logica. Thore var spindeln i nätet som höll ihop arbete inom projektet.

I hans uppdrag ingick kontinuerlig uppföljning med kundteamen för respektive kund med utrustning i hallen. Totalt fanns det 4 storkunder och ett 30 tal småkunder etablerade i hallen. Projektet varade i ungefär 1,5 år.

Projektbudget 10 MSEK

2008-10-01

2009-05-15

Sony Ericsson Mobile Communications AB

Sony Ericsson, ett samriskföretag som ägs till lika delar av Sony Corporation och Telefonaktiebolaget LM Ericsson, grundades i oktober 2001.

Sony Ericssons vision är att bli det ledande märket inom kommunikationsunderhållning. De vill inspirera till mer än att bara kommunicera. De gör det möjligt för alla att skapa och njuta av underhållningsupplevelser.

IT infrastruktur i nytt kontorshus

Thore från Pronus arbetade 100% som konsult från Logica på Sony Ericssons it-avdelning och tillhörde deras Project Management Office.

Ett nytt kontorshus skulle byggas och Thore var ansvarig för it- leveransen. I detta ingick it- infrastukturen i huset, extern it-kommunikation till befintliga kontor i närområdet och den interna mobiltelefonlösningen.

Kontoret konstruerades för 750 arbetsplatser fördelat på två huskroppar.

400 000kr

2008-02-01

2009-04-30

Sony Ericsson Mobile Communications AB

Sony Ericsson, ett samriskföretag som ägs till lika delar av Sony Corporation och Telefonaktiebolaget LM Ericsson, grundades i oktober 2001.

Sony Ericssons vision är att bli det ledande märket inom kommunikationsunderhållning. De vill inspirera till mer än att bara kommunicera. De gör det möjligt för alla att skapa och njuta av underhållningsupplevelser.

Byggnation av nytt datacenter

Det fanns ett behov av mer fysisk plats för att expandera och säkerställa utvecklingen av nya, trendiga och avancerade telefoner. Med hög prioritet i kravbilden ingick även betydelsen av ”time to market”.
Konstruktionen skulle vara flexibel, miljövänlig, möjlig att sektionera utan driftstopp och att utföra underhåll utan driftsavbrott.

Thore var huvudprojektledare för detta projekt och en stor utmaning var att få IT att samarbeta med fastighetsägaren och vice versa.
I rollen som huvudprojektledare hade Thore övergripande ansvaret för så väl byggnation som IT-leveransen. Under projekteringstiden samordnade Thore resurser från kommunen, konstruktionssidan, underkonsulter för markarbete, arkitekter och resurser från kraftbolag m m.

Projektbudget 10 M EUR

2007-12-10

2009-04-30

Sony Ericsson Mobile Communications AB

Sony Ericsson, ett samriskföretag som ägs till lika delar av Sony Corporation och Telefonaktiebolaget LM Ericsson, grundades i oktober 2001.

Sony Ericssons vision är att bli ledande märket inom kommunikationsunderhållning. De vill inspirera till mer än att bara kommunicera. Det gör det möjligt för alla att skapa och njuta av underhållningsupplevelser. Upplevelser som suddar ut gränsen mellan kommunikation och underhållning.

Projektet Global Software Share

Thore arbetade 100% som konsult från Logica hos Sony Ericssons IT-avdelning och tillhörde deras Project Management Office.

Time to market har blivit viktigare och viktigare och utvecklingsarbetet pågår därför dygnet runt genom att följa solen runt jorden.

Målet med projektet var att skapa en transportlösning som försåg testavdelningarna i Asien med utvecklingsplan, testplan, nödvändig mjukvara och per automatik skicka tillbaka resultat från tester till utvecklingsavdelningarna i USA och Europa.

2008-02-01

2008-09-28

Sony Ericsson Mobile Communication AB

Sony Ericsson, ett samriskföretag som ägs till lika delar av Sony Corporation och Telefonaktiebolaget LM Ericsson, grundades i oktober 2001.

Sony Ericssons vision är att bli ledande märket inom kommunikationsunderhållning. De vill inspirera till mer än att bara kommunicera. Det gör det möjligt för alla att skapa och njuta av underhållningsupplevelser. Upplevelser som suddar ut gränsen mellan kommunikation och underhållning.

Projektet uppgradera existerande datacenter

Thore arbetade 100% som konsult från Logica hos Sony Ericssons IT-avdelning och tillhörde deras Project Manangement Office.

Utrustning som var monterad i Sony Ericssons datacenter har minskat i storlek men energiförbrukningen har ökat. Därför fanns det inget behov att utöka befintlig yta på 250 kvadratmeter. Fokus var istället att utnyttja ytorna bättre och förenkla underhållet i datacentret. Detta medförde att Sony Ericsson behövde uppgradera kyl och strömförsörjning i det existerande datacentret.

Thore var huvudprojektledare för projektet. Utmaningen var att få fastighetsägaren och IT att förstå varandras behov.

I rollen som huvudprojektledare hade Thore ett övergripande ansvar för så väl byggnation som IT-leveransen. Under projekteringstiden samordnade Thore resurser från kommunen, konstruktionssidan, underkonsulter för markarbete, arkitekter, resurser från kraftbolag samt IT tekniker från Sony Ericsson

Projektbudget 3 500 000 SEK

2007-12-03

2008-06-30

Sony Ericsson Mobile Communications AB

Sony Ericsson, ett samriskföretag som ägs till lika delar av Sony Corporation och Telefonaktiebolaget LM Ericsson, grundades i oktober 2001.

Sony Ericssons vision är att bli ledande märket inom kommunikationsunderhållning. De vill inspirera till mer än att bara kommunicera. Det gör det möjligt för alla att skapa och njuta av underhållningsupplevelser. Upplevelser som suddar ut gränsen mellan kommunikation och underhållning.

Projektet Global Filtransport lösning (SHARK)
Thore arbetade 100% som konsult från Logica hos Sony Ericssons IT-avdelning och tillhörde deras Project Management Office

SHARK är en implementation av global filtransport lösning med höga krav på säkerhet. Lösningen ger kunden möjlighet att utbyta stora filer globalt både internt och med externa återförsäljare med hög säkerhet och läggning av aktiviteter. För att underlätta underhållet av konto och bibehålla hög säkerhet var ett av kraven att systemet skulle vara integrerat med kundens Active Directory. Lösningen baserades på en produkt levererad av GlobalScape från Texas. För att uppfylla kundens krav behövdes en anpassningar göras på standard produkten.

2007-09-01

2008-02-05

Region Skåne RSIT

Liksom övriga landsting i Sverige har Region Skåne ansvaret för vården i sitt område. Region Skåne har också, i likhet med tre andra regioner, fått ansvaret för utveckling i sin region. Uppgiften att leda utvecklingsarbetet innebär att Region Skåne själv samordnar insatserna för att utveckla näringslivet, kommunikationerna, kulturen och samarbetet med andra regioner i och utanför Sverige.

Region Skåne är alltså skåningarnas övergripande politiska organisation.

Projeket Citrix kvalitetssäkring.

Övergripande IT strategi inom Region Skåne är att slutanvändarna ska ha samma gränssnitt, oberoende om användare använder tjock eller tunn klient. Miljön och katalogstruktur ska vara samma oberoende av vilken miljö man knyter sig till.

Målet med projektet var uppfylla dessa krav och dessutom att förenkla och centralisera administrationen av Citrix miljön.

Målet som togs fram under förstudien:
- Skapa arbetsflöde för konfiguration och installation av Citrix-miljö.
- Skapa implementationsprocess för nya applikationer
- Bygga upp och förmedla kunskaper för att supportera organisationen.

Thores strukturerade och målorienterade tillvägagångssätt, erfarenhet av att leverera lösningar med komplexa beroende till andra system och erfarenhet som problem koordinator (ITIL) inom ett projekt som levererade ett avancerat säljsystem som används av mer än 10000 användare bidrog till ett lyckat projekt.

Projektet bestod av 12 projektmedlemmar

Projektbudget 2 000 000 SEK

2005-01-01

2007-08-10

IKEA IT AB

KEA IT AB är ett företag som till utvecklar och driftar IT-lösningar till IKEA. IKEA IT består av 4 huvudavdelningar. Operation, Meeting the Customer, supply och Corporate Technology

IT-ansvarig för köksplaneraren

Projekt IKEA Home Planner är ett ettårigt projekt med fokus på att leverera IKEA kökssortiment, sovrumssortiment och kontorssortiment till samtliga IKEA-butiker globalt.

Thore var IT ansvarig för köksplaneraren, en del av IKEA Home Planner

Målet var att leverera tre utgåvor och tre versioner av IKEA Home Planner till 25 länder och på 29 språk. Projektet startar varje år den första september och avslutas i mitten av oktober nästkommande år. Kökssortimentet består av mer än 6500 produkter. De flesta av köksprodukter uppdateras varje år. Utmaningen är att implementera alla produkter i verktyget. Projektet bestod av fem externa resurser som skapar verktyget. Minst en testar från varje land (29). En projektledare per version av Home Planner.

2005-10-01

2006-04-30

IKEA IT AB

KEA IT AB är ett företag som till utvecklar och driftar IT-lösningar till IKEA. IKEA IT består av 4 huvudavdelningar. Operation, Meeting the Customer, supply och Corporate Technology

IKEA IT AB - Köksplaneraren - Japanska versionen

IT-ansvarig för kökssortimentet, del av IKEA Home Planner. Målet med projektet var att leverera en japansk version av IKEA Home Planner till det första japanska varuhuset. Öppningsdatum 2006-04-24.

Utmaningen med denna typen av avancerade projekt är att tidsramen är spikad redan vid projektstart. I detta fallet öppningsdatumet för första butiken.

Thore lyckades väl med projektet och stängde projektet inom sju månader. Normal leverans av denna typen av projekt inom IKEA är tolv månader.
Thores erfarenhet av det avancerade ärendehanteringssystemet ClearQuest bidrog till ett lyckat projekt. Projektet bestod av projektmedlemmar från olika tidszoner. Thore lyfte fram vikten av projektmedlemmarnas erfarenhet och de kritiska nyckelfaktorerna. Projektet levererade inom tidsramen, målet och budgeten. Projektet bestod av 12 projektmedlemmar.

2003-10-01

2005-01-01

IKEA IT AB

IKEA IT AB är ett företag som till utvecklar och driftar IT-lösningar till IKEA. IKEA IT består av 4 huvudavdelningar. Operation, Meeting the Customer, supply och Corporate Technology

Uppdrag - ansvarig för IT-supportprocessen för iSell

Thore var ansvarig för supporten inom iSell leveransen. Thore arbetade som Problem Manager och ingick i grupp som representant från IKEA IT. Gruppen bestod av IKEA representanter från varje land som ingick i affärsprojektet samt externa leverantörer.

2002-12-01

2003-10-01

IKEA IT AB

IKEA IT AB är ett företag som till utvecklar och driftar IT-lösningar till IKEA. IKEA IT består av 4 huvudavdelningar. Operation, Meeting the Customer, supply och Corporate Technology

Utvecklare och produktionssättare i COD II projektet.Projektben iSell. iSell är en .net implementationen.

2001-09-01

2001-12-01

IKEA IT AB

KEA IT AB är ett företag som till utvecklar och driftar IT-lösningar till IKEA. IKEA IT består av 4 huvudavdelningar. Operation, Meeting the Customer, supply och Corporate Technology

Tripel S var var ett projekt som hade till uppgift att ta fram en Data Warehouse lösning inom IKEA.

Thore arbetade som affärsanalytiker inom IKEA IT AB. Thore arbetade tätt med affärsenheten för att ta fram IT lösningar baserat på affärskraven.

1998-10-01

2000-09-01

Mandator Sverige AB

Mandator Sverige AB erbjuder kvalificerade konsulttjänster för den svenska industrin inom produktutveckling, industriell design, processteknik och produktionssystem. Vårt erbjudande fokuserar på klassiska tekniska discipliner, främst mekanik och el / automation. Vi hjälper våra kunder att skapa långsiktigt värde.

Projektledare/Utvecklare

Thore arbetade som projektledare/utveckalare på Mandator Sverige AB. Thore var ansvarig för leveransen av ett avancerat bromstestsystem till Volvo Cars i Göteborg. Lösningen baserades på en plattform framtagen av Mandator, Comtest.

1998-02-01

1998-10-01

Moving AB

Moving AB är ledande inom produkthantering och produkttransporter på pall inom industrin och utvecklar kontinuerligt nya lösningar. Flesta leveranser är kundunika.

Elingenjör/ PLC programmerare

Thore arbetade som elingenjör och PLC programmerare på Moving AB. Thore var ansvarig för elkonstruktioner samt programmering av transportlösningar för industrin.

Certifikat

2017-09-16

2017-09-16

GDPR Certifierad

GDPR Certifierad
Grunder-, applicering- och ämnescertifiering
baserad på GDPR seminarium genomfört på
The Technical University of Denmark (DTU), Lyngby, Denmark

Certificationnumber:2017083

2010-01-14

2010-01-14

Prince2 Certifiering - Grunderna i Projektledning del 2

2007-10-24

2007-10-24

Prince2 Certifiering - Grunderna i Projektledning

2007-10-10

2007-10-10

ITIL - Grunderna

2000-04-15

2000-04-15

Microsoft - MCP - Certifikat

Innehåll:
Microsoft - MCP NT Server 4.0 - Enterprise
Microsoft - MCP NT Workstation 4.0
Microsoft - MCP Networking Essentials

Utbildningar

2007-10-08

2007-10-10

Grunder inom IT Service Management ITIL

ITIL ger en detaljerad beskrivning av ett antal viktiga IT-praktices, med omfattande checklista, rutiner uppgifter och ansvar som kan skräddarsys för varje IT-organisation

2007-03-20

2007-03-20

PPS - Praktisk ProjektStyrning

PPS ger ett komplett stöd för projektarbetet. Modellen fungerar för såväl små som stora projekt och innehåller färdiga beskrivningar för projekt, program och portföljer.

2006-05-08

2006-05-12

UGL - Utveckling Grupp och Ledare

5 dagars workshop. Ger en god kunskap om dig själv och din kompetens som projektledare och projektdeltagare. Du lär dig att hantera dig själv och dina medarbetare när du tvingas in i en svår situation. Du lär dig också att förutse problem i en projektgrupp. Men kursen fokuserar på hur du reagerar som person.

2003-01-01

2003-01-01

Rational - Objektorienterad analys och design

Utbildning i att analysera och utforma hållbara IT-lösningar.

2003-01-01

2003-01-01

Utveckling med Java

Workshop - Java-utveckling tillsammans med IBM och First Foot

2002-01-01

2002-01-01

OWB Utvecklingsverktyg

Utbildning i utvecklingsverktyget Oracle Warehouse Builder. Verktyg för uppsättning av datawarehouse system

2002-01-01

2002-01-01

Grundkurs - PL/SQL

Utbildning i PL/SQL. Skript för databaser

2002-01-01

2002-01-01

Presentationsteknik utbildning

Ingående delar i kursen
- Teknik
- Upplägg
- Planering
- Genomförande

2001-01-01

2001-01-01

Målorienterad projektledning

Kurs i hur man driver målinriktade och lyckade projekt

2000-02-01

2000-02-01

Microsoft - MCP NT Server 4.0 - Enterprise

Utbildning i konfigurationen av klient/server-lösning i ett företagsnätverk

2000-02-01

2000-02-01

Microsoft - MCP NT Workstation 4.0

Utbildning i konfiguration av arbetsstationer i ett företagsnätverk

2000-02-01

2000-02-01

Microsoft - MCP Networking Essentials

Utbildning i uppsättning av datanätverk (ethernet)

2000-02-01

2000-02-01

Advancerad Java Script

Utbildning i att utveckla i webbaserad applikationer med Javascript

2000-01-01

2000-01-01

Grunderna i Javascript

Utbildning i att utveckla i webbaserad applikationer med Javascript

1999-01-01

1999-01-01

Visual Basic 6.0

Utbildning i Visual Basic 6.0 Enterprise Client/Server and Database. Utvecklingsprogram för Windows applikationer

1994-08-01

1997-07-01

Lunds Tekniska Högskola

Högskoleingenjör elelktronik (120p)