Vi har jobbat inom IT-branschen i många år och erfarenhet i från olika branscher. Vi har levererat lösningar inom industriautomation med teknik från lågnivå programmering så som PLC-programmering till högnivåprogrammering och integrationer mot affärssystem.

Vi har även erfarenhet ifrån utveckling och leverans av avancerade automatiserade mätsytem för riggbaserade mätningar både till bilindustrin som inom kärnkraftindustrin.

Vi har erfarenhet av stora infrastrukturprojekt med uppbyggnad och underhåll av datorhallar. Totalansvar för uppsättning av centrala lösningar med knytning till klientlösningar i butikssystem inkluderande servicetjänster för kontinuerlig drift och support inom marknader med hög personsäkerhet så som apoteksmarknaden med strikta regler kring personlig integritet.

Vi har jobbat i projekt på global nivå med uppdrag i Europa, Nordamerika och Asien både som kravställare och projektledare för it-leveranser.