Vi har många års erfarenhet av IT-leveranser till många olika branscher.
Vi har stor erfarenhet av moderna agila arbetsmetoder som vi även är certifierad inom men också de mer traditionella vattenfallsmetodiken

Vi utför alltid uppdragen i nära samarbete med kunden och tar på oss roller som interimschef, projektledare, produktägare, serviceägare och kravställare. Under åren har vi samarbetat med många duktiga och erfarna konsulter och har därmed ett stort nätverk av kompetens att tillgå.
Vi har stor erfarenhet av stora komplexa infrastrukturprojekt som har varierat från leveranser i molnlösningar, hybridlösningar och traditionella infrastrukturlösningar. Våra åtagande har sträckt sig från att etablera standardiserade molnlösningar till totala slutleveranser som inkluderar servicetjänster för kontinuerlig drift och support inom branscher med mycket höga säkerhetskrav.

Vi har erfarenhet av stora infrastrukturprojekt och underhållsprojekt av datacenter.

Vi har jobbat i projekt på global nivå med uppdrag i Europa, Nordamerika och Asien