2008-02-01

2008-09-28

Sony Ericsson Mobile Communication AB - Uppgradera datacenter

Uppgradera existerande datacenter med kraftförsörjning och kylning

Sony Ericsson, ett samriskföretag som ägs till lika delar av Sony Corporation och Telefonaktiebolaget LM Ericsson, grundades i oktober 2001.

Sony Ericssons vision är att bli ledande märket inom kommunikationsunderhållning. De vill inspirera till mer än att bara kommunicera. Det gör det möjligt för alla att skapa och njuta av underhållningsupplevelser. Upplevelser som suddar ut gränsen mellan kommunikation och underhållning.

Projektet uppgradera existerande datacenter

Thore arbetade 100% som konsult från Logica hos Sony Ericssons IT-avdelning och tillhörde deras Project Manangement Office.

Thore var huvudprojektledare för projektet. Utmaningen var att få fastighetsägaren och IT att förstå varandras behov.

I rollen som huvudprojektledare hade Thore ett övergripande ansvar för så väl byggnation som IT-leveransen. Under projekteringstiden samordnade Thore resurser från kommunen, konstruktionssidan, underkonsulter för markarbete, arkitekter, resurser från kraftbolag samt IT tekniker från Sony Ericsson

Utrustning som var monterad i Sony Ericssons datacenter har minskat i storlek men energiförbrukningen har ökat. Därför fanns det inget behov att utöka befintlig yta på 250 kvadratmeter. Fokus var istället att utnyttja ytorna bättre och förenkla underhållet i datacentret. Detta medförde att Sony Ericsson behövde uppgradera kyl och strömförsörjning i det existerande datacentret.

Projektbudget 3 500 000 SEK

<-- Tillbaka