2014-06-01

2014-12-31

FÖRSTUDIE - BRING IHP TO ITS FULL POTENTIAL

Uppdrag åt IKEA of Sweden

På IKEA of Sweden sker all design och produktutveckling. Huvudkontoret ligger i Älmhult.

Kommersiella matrisen är en avdelning inom IKEA of Sweden som fokuserar på att stödja affärsprocessen och säkerställer att försäljningssidan har it-komponenter som ger stöd och support under försäljningsprocessen.

Förstudien startades för att undersöka vilka möjligheter som finns att göra det enklare och mer inspirerande att planera ett kör. I dagens lösning av verktyget börjar varje ritning på ett blankt papper. För att göra det enklare och mer inspirerande har förstudien till uppgift att se vilka möjligheter det finns att lägga till en inspirationsdel innan detaljplanering och därmed få en ritning som är 80% klar när man kommer till detaljplaneringen.

Thores roll i förstudien var delprojektledare samt affärsanalytiker.

<-- Tillbaka