2017-10-01

2018-03-30

IKEA IT - Projektledare - Förstudie - Optimera tillgänglighet av testmiljöer

Identifiera vilka möjliga lösningar som skulle kunna förse utvecklingsprojekten inom IKEA med kvalitetssäkrade testmiljöer för integrationstester

IKEA har komplexa miljöer med många integrationer. Stora utmaningen i de nya utvecklingsprojektet är inte att tillämpa nya utvecklingsmetoder utan att sätta upp integration mot befintliga legal system och verifiera att lösningen fungera med befintliga system.

Ett antal system och lösningar presenterades och var beslutsunderlag för kontraktskrivning med leverantörer

<-- Tillbaka