2016-10-15

2017-06-30

Ework Group AB - Interimschef IT

Skapa en bild av nuvarande IT-avdelning och deras leveransförmåga. Sätta upp visioner, strategiska- och taktiska mål för att matcha affärsmålen fram till år 2020 och starta nödvändiga projekt för att uppnå målen.

Ework Groups IT-avdelning består av 28 medarbetare. Merparten av medarbetarna är utvecklare som förser verksamheten med lösningar och uppdateringar av deras egenutvecklade affärssystem. Övriga medarbetare sköter kontorssupport och säkerställer att verksamheten har en fungerande IT-infrastruktur för alla kontor i samarbete med ett antal externa leverantör.

Översyn av IT-leverantör för att förbättra användarupplevelsen av IT-infrastruktur som resulterar i

- ett projekt för att migrera 360 användare till Office 365,
- ny WAN-lösning för att säkra en mer tillförlitlig anslutning till Göteborg och Malmö,
- ny samarbetsmiljö som gör att användarna kan arbeta på distans,
- en plan för hårdvaruutbyte och standardisering av klienter och mobila enheter,
- stämning av IT-leverantör för brist på leveranskvalitet samt
- initiering och drivande av upphandling av ny IT-leverantör

Granskning av utvecklingsteam som resulterar i
- nya utvecklingsteam samt
- initiativtagare till nya arbetsmetoder inom utvecklingsgruppen för att genomföra ett agilt arbetsflöde med CI / CD och leveranstänk.

<-- Tillbaka